PRIVACYBELEID

Appelhout respecteert jouw privacy en verwerkt persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor je deze aan ons hebt verstrekt. Daarom hebben we een privacybeleid opgenomen, alles hierin is in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

Naam bedrijf: Appelhout
Website: https://www.appelhout.com
KvK inschrijfnummer: 66039339
BTW nummer: 856369482B01

a. In het kader van een gesloten overeenkomst kunnen wij je aanbiedingen doen over soortgelijke producten en diensten, mits je bij het verstrekken hiervan geen verzet hebt aangetekend. De mogelijkheid tot het aantekenen van verzet wordt gecommuniceerd op het moment dat je de gegevens aan ons verstrekt. Bovendien wordt in elke communicatie de mogelijkheid geboden om onder dezelfde voorwaarden verzet aan te tekenen tegen verder gebruik van uw e-mailadres.

b. Bij het verzamelen van je e-mailadres voor redenen anders dan in het kader van een gesloten overeenkomst, wordt dit niet gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie wanneer je daarvoor geen toestemming aan ons hebt verleend.

Wij gebruiken het postadres dat je ons hebt doorgegeven enkel voor het verzenden van informatie die je expliciet bij ons hebt aangevraagd.

Wij gebruiken het telefoonnummer dat je ons door hebt gegeven niet voor verdere commerciële doeleinden.

Jouw gegevens worden niet langer bewaart dan dat noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze initieel zijn verzameld. Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen (door middel van cookies of anderszins) indien:

a. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor:

– de uitvoering van een met jouw gesloten overeenkomst;

– de goede invulling van een publiekrechtelijke taak;

– de behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij jouw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren), of;

b. je ons toestemming hebt gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan.

De verzamelde informatie wordt enkel intern in onze organisatie gebruikt en wordt nooit doorgegeven aan andere organisaties.

Wanneer wij je gegevens overdragen of ontvangen via onze website, gebruiken wij altijd coderingstechnologieën. Deze worden erkend als gangbare standaarden binnen de IT-sector.

Wij slaan zo min mogelijk gegevens op van onze klanten. Daarnaast dragen we er zorg voor dat in onze database geen bijzonder gevoelige persoonsgegevens opgeslagen blijven, tenzij niet anders mogelijk blijkt.

Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Indien je toegang wenst tot deze informatie, of je persoonlijke gegevens die bij ons bekend zijn wilt updaten, vragen we je contact met ons op te nemen via onderstaand adres.

Als je wilt reageren naar aanleiding van ons Privacybeleid kun je contact opnemen via e-mail: service@appelhout.com.
Je kunt ons natuurlijk ook nog steeds per post aanschrijven:
Appelhout Amsterdam
Bonairestraat 50-3
1058XJ Amsterdam
Dit privacybeleid kan te allen tijde worden herzien of gewijzigd. Mocht dit voorkomen, dan zullen deze wijzigingen op deze pagina worden gepubliceerd en in voorkomend geval zullen we je hiervan per e-mail op de hoogte stellen.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart